Artikkeldetaljer

Tid for dugnad!


Med våren kommer også tiden for å samles til dugnad på gravlundene våre. 

Hver vår samles vi til dugnad for å rake og rydde på gravlundene rundt i kommunen. Vi håper mange vil ta med seg godt humør og redskaper, og gi litt av sin tid slik at vi kan legge grunnlaget for sommeren 2023.

Øverbygd gravlundtirsdag 23.mai fra kl.16.00. 

Kirkesnesmoen gravlundtorsdag 1.juni fra kl.16.00. 

Nordmo gravlundtorsdag 8.juni fra kl.16.00. (Her må vi selv ta med kaffe)

Målselv gravlundtorsdag 25. og tirsdag 30.mai fra kl.16.00.

Har du spørsmål ta kontakt med kirkekontoret.

Vel møtt - og husk rive!

Tilbake