Artikkeldetaljer

Øverbygd menighetsråd


Sammensetningen av Øverbygd menighetsråd i perioden 2020-2023:

1. May Britt Odden (leder)

2. Einar Inge Løvberg

3. Steinar Olav Skogstad (sekretær)

4. Knut Erling Johansen (nestleder)

5. Karin Helen Haugan Rognmo 

6. Monika Olsen Amundsen

7. Annie Iren Vangen

8. Anne Cathrine Bendiksen

Varamedlemmer:

1. John Arne Samuelsen

2. Odd Vidar Ingebrigtsen

3. Rønnaug Heggebakken

Heidi Sollied Johnsen som var valgt inn på 7.plass ble, etter søknad, i møte 22.10.2019 innvilget fritak fra vervet.

Asbjørg Nordmo Karlsen som var valgt inn som 2.vara ble i møte 21.01.2020 innvilget fritak fra vervet.

Tilbake