Artikkeldetaljer

Vigsel og begravelser for utenbygds bosatte


Betaling for vigsler og begravelser for personer som ikke er bosatt i kommunen:

Vigsel  kr 3.000,- 

Begravelse: Seremoni kr. 3.000,- Åpning av grav kr. 7.000,-

Tilbake