Artikkeldetaljer

Festeavgift


Festeavgiften er kr 150,-  pr. grav/år og festetiden er 20 år.

Festeavgift - hva er det?

Om du har fått en faktura på festeavgift, står du oppført som fester (ansvarlig) for et gravsted.

Om du/dere ønsker å bevare gravstedet, må avgiften betales, men dette er frivillig og man kan enkelt si ifra seg festet ved å kontakte oss. Man mister da samtidig retten til gravstedet.

Det er viktig at du melder fra til oss om du ønsker at gravstedet skal slettes, eller at andre skal overta ansvaret. Er ingen registrert hos oss kan gravminne bli fjernet når fredningstiden opphører, og gjenbruk kan vurderes.

Fra 01.01.2023 er avgiften kr. 150,- pr. grav pr. år. (kr. 3.000,- for 20 år pr. grav). Avgiften fastsettes av kommunestyret i Målselv.

 

Tilbake